Återvinningsstationer

återvinningVi har fått en del frågor rörande var man skall göra av större avfall, och detta hänvisar vi till återvinningsstationerna, där den närmaste ligger i Högsbo industriområde på kullen mellan köpcenter 421 och Pågens bageri. För alla som bor inom Göteborg får man sex tömningar per år gratis, och efter detta får man betala per tömning. Kortet man behöver för att tömma hämtar man ut hos personalen i det gula huset inne på området.

Personalen på plats hjälper gärna till med att peka vart ert skräp skall så ni behöver inte vara oroliga för att göra fel.

Bilar på innergården

parkeringVi vill bara påminna om parkeringsförbudet som råder på vår gård, runt parkeringsdäcket. Detta för att vi vill ha så lite trafik som möjligt i området till hänsyn för alla boende och lekande barn, men även för utryckningsfordon och andra fordon som av olika anledningar måste kunna komma fram.

Om man måste köra in på området för man enbart låta bilen stå korta stunder, annars bör parkeringen användas.

Tänk på att det är parkeringsförbud, och parkeringsböter kostar pengar.

Inglasning av balkong

Om man vill glasa in sin balkong gäller följande rutiner

Styrelsen har beslutat att enbart tillåta inglasningar av Alnova för att det skall se enhetligt ut och förenkla vid eventuell reklamation. Befintliga inglasningar har har besiktats av Lars Andersson på Friskander AB, men man får lov att välja annan auktoriserad besiktningsman om man vill.

Först skall bygganmälan göras, vilket Alnova eller besiktningsmannen oftast kan hjälpa till med.
Kvalitetsansvarig för arbetet skall anges i anmälan.
Startbesked skall finnas innan arbetet påbörjas.
Då arbetet är färdigt skall slutbesked begäras och detta skall kompletteras med kontrollplan och intyg om att allt utförts korrekt. Detta hjälper besiktningsmannen vanligtvis till med.

Före byggstart måste styrelsen godkänna att ni glasar in balkongen.
Viktigt är att när allt är klart så skall undertecknat intyg (orginal eller kopia) från besiktningsman lämnas till styrelsen.

Lars Andersson nås på lars.andersson@friskander.se
Eller tfn 0703-708 117