Eget underhåll

Vi i styrelsen vill bara påminna alla delägare, att visst underhåll, måste man sköta själv. Mer detaljer finns i lägenhetspärmen.
Här är en liten checklista:
Utsugsventilerna i badrum och kök måste rengöras regelbundet. Bara dra ut locket och rengör.
Avloppsbrunnen i duschen måste tömmas så att tvålrester och hår avlägsnas. Vattenlåsen i köket och i badrummet måste tömmas regelbundet. Är ni borta länge måste vattnet fyllas på för att undvika odör.
Kolla så ni vet hur man stänger av vattnet idet lilla utrymmet i trappan. Lägenhetsnumret står på kranen. Kallvatten (/KV). Varmvatten (V).
Tvättmaskin och torktumlare har lite olika filtersystem beroende av märke och modell och måste rengöras ofta. Dammsug gärna filterutrymmet i torktumlaren.
Köksfläketens filter tvättas företrädesvis i diskmaskinen.
Diskmaskinen har också filter som måste tömmas.
För egen trevnad smörj gångjärn/lås till dörrar och fönster. Använd vanlig låsspray.
Motionera termostaten på elementen en gång per år. Vrid fram och tillbaka.
Testa jordfelsbrytaren 2 gånger per år. Tryck på den vita knappen och återställ direkt.
Tutar brandlarmet måste batteriet bytas(såvida det inte brinner eller ni får os från köket eller duschångor!)
Öppna balkongdörren vid matlagning så drar fläkten ut oset bättre.
Dålig lukt i kyl/frys orsakas av dålig rengöring.Byt kolfilter en gång per år.
Kostnader och extra larmutryckningar betalas av lägenhetsinnehavaren som kan hänföras till dåligt underhåll. Kan ni inte utföra underhållet själva har ni säkert någon som kan hjälpa er.

Återvinningsstationer

återvinningVi har fått en del frågor rörande var man skall göra av större avfall, och detta hänvisar vi till återvinningsstationerna, där den närmaste ligger i Högsbo industriområde på kullen mellan köpcenter 421 och Pågens bageri. För alla som bor inom Göteborg får man sex tömningar per år gratis, och efter detta får man betala per tömning. Kortet man behöver för att tömma hämtar man ut hos personalen i det gula huset inne på området.

Personalen på plats hjälper gärna till med att peka vart ert skräp skall så ni behöver inte vara oroliga för att göra fel.

Bilar på innergården

parkeringVi vill bara påminna om parkeringsförbudet som råder på vår gård, runt parkeringsdäcket. Detta för att vi vill ha så lite trafik som möjligt i området till hänsyn för alla boende och lekande barn, men även för utryckningsfordon och andra fordon som av olika anledningar måste kunna komma fram.

Om man måste köra in på området för man enbart låta bilen stå korta stunder, annars bör parkeringen användas.

Tänk på att det är parkeringsförbud, och parkeringsböter kostar pengar.