Inglasning av balkong

Inglasning av balkong/uteplats

Ni får endast köpa balkonginglasning av Alnova, detta så att samma utseende behålls för föreningens fasader och det är detta system som vi har bygglov för.

Följande gäller vid inglasning:

  1. Först måste styrelsen godkänna att ni glasar in balkongen. Skicka in en skriftlig ansökan med kontaktuppgifter och lägenhetsnummer.
  2. Före arbetets start ska bygganmälan göras till Lars Andersson, Friskander AB. Kvalitetsansvarig för arbetet ska anges i bygganmälan.
  3. Startbesked skall finnas innan arbetet påbörjas.
  4. Då arbetet är färdigt skall slutbesked begäras och detta skall kompletteras med kontrollplan och intyg om att allt utförts korrekt. Även detta görs av Lars Andersson.

För inglasning av uteplats på bottenplan gäller dessutom följande:

  1. Inglasningen får inte vara större än balkongen ovanför. Det får alltså inte byggas något tak över uteplatsen.
  2. Konstruktionsritning från Alnova ska bifogas ansökan till styrelsen.
  3. Det krävs bygglov från kommunen. Detta ombesörjs av bostadsrättshavaren.

Följer man inte detta kan/kommer ni att få böter av stadsbyggnadskontoret.

Eventuella kostnader för ovanstående faktureras lägenhetens ägare.

Framtida underhåll och reparationer av inglasningen ombesörjs av bostadsrättshavaren.

Lars Andersson nås på lars.andersson@friskander.se eller telefon 0703-708 117.

Eget underhåll

Vi i styrelsen vill bara påminna alla delägare, att visst underhåll, måste man sköta själv. Mer detaljer finns i lägenhetspärmen.
Här är en liten checklista:
Utsugsventilerna i badrum och kök måste rengöras regelbundet. Bara dra ut locket och rengör.
Avloppsbrunnen i duschen måste tömmas så att tvålrester och hår avlägsnas. Vattenlåsen i köket och i badrummet måste tömmas regelbundet. Är ni borta länge måste vattnet fyllas på för att undvika odör.
Kolla så ni vet hur man stänger av vattnet idet lilla utrymmet i trappan. Lägenhetsnumret står på kranen. Kallvatten (/KV). Varmvatten (V).
Tvättmaskin och torktumlare har lite olika filtersystem beroende av märke och modell och måste rengöras ofta. Dammsug gärna filterutrymmet i torktumlaren.Vissa modeller har ett vattenlåsd bakom tvättmaskinen på väggen som måste rengöras då och då-
Köksfläketens filter tvättas företrädesvis i diskmaskinen.
Diskmaskinen har också filter som måste tömmas.
För egen trevnad smörj gångjärn/lås till dörrar och fönster. Använd vanlig låsspray.
Motionera termostaten på elementen en gång per år. Vrid fram och tillbaka.Lufta gärna elementen.
Testa jordfelsbrytaren 2 gånger per år. Tryck på den vita knappen och återställ direkt.
Tutar brandlarmet måste batteriet bytas(såvida det inte brinner eller ni får os från köket eller duschångor!)
Öppna balkongdörren vid matlagning så drar fläkten ut oset bättre.
Dålig lukt i kyl/frys orsakas av dålig rengöring.Byt kolfilter en gång per år.
Kostnader och extra larmutryckningar betalas av lägenhetsinnehavaren som kan hänföras till dåligt underhåll. Kan ni inte utföra underhållet själva har ni säkert någon som kan hjälpa er.

Inglasning av balkong

Om man vill glasa in sin balkong gäller följande rutiner

Styrelsen har beslutat att enbart tillåta inglasningar av Alnova för att det skall se enhetligt ut och förenkla vid eventuell reklamation. Befintliga inglasningar har har besiktats av Lars Andersson på Friskander AB, men man får lov att välja annan auktoriserad besiktningsman om man vill.

Först skall bygganmälan göras, vilket Alnova eller besiktningsmannen oftast kan hjälpa till med.
Kvalitetsansvarig för arbetet skall anges i anmälan.
Startbesked skall finnas innan arbetet påbörjas.
Då arbetet är färdigt skall slutbesked begäras och detta skall kompletteras med kontrollplan och intyg om att allt utförts korrekt. Detta hjälper besiktningsmannen vanligtvis till med.

Före byggstart måste styrelsen godkänna att ni glasar in balkongen.
Viktigt är att när allt är klart så skall undertecknat intyg (orginal eller kopia) från besiktningsman lämnas till styrelsen.

Lars Andersson nås på lars.andersson@friskander.se
Eller tfn 0703-708 117

Nyckelbrickor

hand_w_tag-300x300Nyckelbrickor för att komma in genom entrédörren finns för de som önskar, och kostar 100:- per bricka. Priset är ett självkostnadspris för att finansiera systemet, och det är inte möjligt att använda egna brickor.

För frågor rörande nyckelbrickorna, samt övriga frågor om nycklar och passagesystemet, vänligen kontakta nyckelansvarig på nycklar@brftransistorn.se

Städredskap

12064Nu finns det sopborste med skyffel i soprummet som man kan använda om man spiller ut något utanför bingarna. För allas trevnad så önskas eventuellt spill tas upp direkt så att det inte fäster i golvet.

För de med garageplats finns under trappan en borste med tillhörande hink. Detta för att varje parkeringsinnehavare själva skall kunna sopa upp grus etc. runt sin parkeringsplats. Innehållet töms sedan i de vanliga sopporna.