Styrelsen

Sedan 2016-05-05 ser styrelsen ut som följande:

Ordförande Håkan Carlsson
Ledamöter Raila Hjelmroth Carlberg
Percy Molin
Suppleant            Johan Wärneby

Kontakta styrelsen

Nycklar /
Entré
percy.molin@hotmail.com
Parkering parkering@rai.hje.carlberg@gmail.com
Övrigt info@brftransistorn.se