Styrelsen

Sedan 2016-05-05 ser styrelsen ut som följande:

Ordförande Håkan Carlsson
Ledamöter Marjan Rad
Percy Molin
Suppleant Raila Hjelmroth Carlberg

Kontakta styrelsen

Nycklar /
Entré
percy.molin@hotmail.com
Parkering rai.hje.carlberg@gmail.com