Trivselregler

Trivselfrågor

Att bo med bostadsrätt, innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa trivselreglerna, kan såväl gammal som ung bidra till den fina grannsämjan i vår förening och vi slipper även onödiga kostnader och konflikter. För trivas – det vill vi alla! Ibland vill vi förnya och komplettera vår lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste vi få styrelsens godkännande. Felanmälan skall ske enligt anvisning på vår hemsida/anslagstavla som också innehåller mer information i vissa frågor. Genom att förebygga skadegörelse, slipper vi onödiga kostnader, som vi gemensamt måste betala. Slutligen Trivselreglerna är antagna av styrelsen. Dessa Trivselregler, är ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar (som är en tolkning av Bostadsrättslagen), allmänna ordningsregler, Miljö- och Hälsoskyddslagen och Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB).

Uthyrning.

Vi har möjlighet att hyra ut lägenheten i andra hand, men då måste vi först ha styrelsens medgivande. Korttidsuthyrning (mindre än 3 månader) är förbjudet.

Balkonger och uteplatser.

Plattsättning av balkong, uppsättande av parabol eller markis tillåts inte då fasaden inte klarar detta. Inglasning kan ske om styrelsen godkänner leverantör. Vi har bygglov för detta.

Balkongen kan vi använda till mycket. Om du hänger tvätt på den är det viktigt att det inte verkar störande (dvs. tvätten syns ovanför balkongräcket) och att vatten inte rinner ner på grannens balkong. Rengöring av balkong får inte ske med vatten som rinner ner till grannen. Mattor skakas och piskas inte på balkongen. Våra balkonglådor hänger vi på insidan av balkongen och vattnas så att vatten inte rinner ner till grannen under. Lägenheter i bottenplan ansvarar för häckens insida. Föreningen klipper höjd och utsida häck för att få en gemensam standard inom föreningen. Plantering av växter får endast  ske inom eget skötselområde:

Att grilla utomhus hör sommaren till. Vi får använda el-grill på balkongen men kolla med grannen så det inte stör. Kol/gasgrill får endast använda på bottenplan och då på stenplattor. Tänk på att inte mata fåglar på/från balkongen. Rester av fågelmat lockar råttor till vårt hus. Låt balkongen bli uterummet där vi trivs och kopplar av.

Störande verksamhet.

Tänk på att vårt golv är vår grannes tak. Det är därför viktigt att vi inte låter TV, radio eller ljudanläggning stå på för högt, inte går i träskor inomhus eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”. När vi anordnar fest i den egna bostaden bör vi meddela grannarna och visa hänsyn. Vi vill alla ha det fint i lägenheten. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta gör vi bara på vardagar mellan kl. 09.00 och 21.00 och lördagar mellan kl. 09.00 och 15.00 och begränsa tiden om ni kan. Behöver ni utföra hantverksarbeten utanför dessa tider, kontakta styrelsen. För allas säkerhet, låt en fackman installera er tvätt- eller diskmaskin. Då kan vi undvika problem med vattenläckor i framtiden.

Allmänna utrymmen inom Bostadsrättsföreningen..

Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum och övriga gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara helt fria från föremål. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare och fastighetsskötare kan lättare utföra sina sysslor. Det är av brandskyddsskäl inte tillåtet att förvara barnvagnar, tidningar, växter och mattor i trapphusen. För allas trevnad, kom ihåg att det inte är tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen eller vid våra entréer. Vi måste se till att lås och brevinkast håller en viss säkerhetsstandard och att alla dörrar till förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta. Se till att entrédörren hålls stängd. Släpp inte in obehöriga/säljare etc. Missbruk av 4-ställig dörrkod kommer att beivras.

Miljöeffektiv sophantering.

Det är viktigt att soporna slås in ordentligt innan de slängs. Komposterbart avfall slängs i särskilda påsar i därför avsedda bruna behållare. Tidningar slängs i blå behållare. Glas, plåt, papper, skrymmande föremål och kartong lämnas på vår egen återvinningsstation.  Fria ÅVC-kort fås på återvinningscentralerna till övrigt avfall. Däck, möbler etc..är exempel. Batterier,lampor , små lysrör  och små elektronik komponenter lämnas i särskild behållare. Genom att följa anvisningarna för sophantering slipper vi dålig lukt och merkostnad för separat sortering. Arbetet blir också lättare och säkrare för dem som tar hand om våra sopor.

Varmvatten/ventilation.

Varmvattnet som varje innehavare betalar för kan minska energikostnaden och spara miljön om det används förnuftigt. Vi sparar energi genom att inte skölja under rinnande vatten och kontrollera att kranarna inte står och droppar. Vi har ett mycket känsligt värme/ventilationssystem som automatiskt är anpassat för utomhustemperaturen så vädra med omdöme. Anläggningen har ingen kylfunktion så vid riktigt varmt väder blir lägenheterna varma!

Gemensamhetsanläggningen.

Vår gemensamma utemiljö blir ännu trivsammare om vi verkligen använder de uppställningsplatser som är avsedda för cyklar, mopeder och bilar. Undvik gärna bilkörning på vår innergård. Katter ska hållas under uppsikt och hundar ska vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar och grönytor. Genom att visa hänsyn och omdöme på gården kan vi alla njuta av vistelsen i det fria. Tillsammans ska vi förhindra inbrott och skadegörelse. Vi måste se till att lås har en viss säkerhetsstandard och att alla dörrar till förråd, cykelrum, garage och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.Batteriladdning i garaget är förbjudet.

Om du bryter mot dessa Trivselregler, kan du bli uppmanad av styrelsen att vidta rättelse.

BRF Transistorn

Styrelse

Utgåva 2021-09-02