Trivselregler

Ladda ner om PDF

Att bo med bostadsrätt, innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor, och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den fina grannsämjan i vår förening och vi slipper även onödiga kostnader och konflikter. För trivas, det vill vi alla!

• Våra lägenheter
• Väsentliga förändringar måste få styrelsens godkännande.
• Plattsättning av balkong, uppsättande av parabol/antenn eller markis tillåts inte.
• Inglasning kräver godkännande av styrelsen.
• Låt en fackman installera er tvätt- eller diskmaskin.
• Andrahandsuthyrning/korttidsuthyrning skall godkännas av styrelsen.
• Trivselfrågor
• Mellan kl. 22.00 och 07.00 bör vi iaktta ”största möjliga tystnad”.
• Borra, spika och såga. Bara på vardagar mellan kl. 09.00 och 21.00 och lördagar mellan kl. 09.00 och 15.00.
• Våra gemensamma utrymmen
• I trapphusen får inget förvaras av brandskäl. Bänk i entrén är godkänd av brandmyndighet.
• Tillsammans ansvarar vi för entré, trapphus, cykelrum, källare och övriga gemensamma lokaler. Se till att alla utrymmen är låsta och stängda.
• Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen.
• Sophantering
• Glas, plåt, plast, batterier och kartong lämnas på återvinningsplatser.
• Skrymmande avfall lämnas på återvinningscentral.
• Komposterbart material avskiljs och lämnas i kompostbehållarna.
• Våra balkonger och uteplatser.
• Växter runt uteplatsen skall skötas av innehaveren.
• Hänger tvätt på balkongen är det viktigt att det inte verkar störande.
• Rökning på balkong måste ske med hänsyn till kringboende.
• Våra balkonglådor hänger vi på insidan av balkongen. Fasaden får inte användas för blomsterlådor.
• Mattor skakas och piskas ej på balkongen.
• Att grilla utomhus är Ok. Vi får använda el-grill på balkongen. Kol/gasgrill får endast använda på bottenplan och då på stenplattor. Undvik tändvätska.
• Tänk på att inte mata fåglar/ andra djur på/från balkongen.
• Vår gård
• I-och urlastning av fordon är ok men se till att andra trafikanter kommer fram.
• Cyklar skall ställas i ställen eller i cykelhusen.
• Katter ska hållas under uppsikt och hundar ska vara kopplade.                                                 *Otillåten användning av 4-ställig dörr-kod kommer att beivras.
• Slutligen
• Trivselreglerna är antagna av styrelsen.
Dessa Trivselregler, är ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar (som är en tolkning av Bostadsrättslagen), allmänna ordningsregler och Miljö- och Hälsoskyddslagen. Om du bryter mot dessa Trivselregler, kan du bli uppmanad av styrelsen att vidta rättelse.
Styrelsen
Brf Transistorn