Återvinning

Vi har nu 4 veckors erfarenhet av återvinning. Det har gått bra och många är nöjda med närheten……men fortfarande har vi för mycket osorterat i soporna. Alla kartonger och förpackningar skall sorteras och tryckas ihop. Fortfarande för mycket osoterat i soporna.

Med mindre sopor, som nu vägs, har vi en besparing både för föreningen och miljön.