Inglasning av balkong

Om man vill glasa in sin balkong gäller följande rutiner Styrelsen har beslutat att enbart tillåta inglasningar av Alnova för att det skall se enhetligt ut och förenkla vid eventuell reklamation. Befintliga inglasningar har har besiktats av Lars Andersson på Friskander AB, men man får lov att välja annan auktoriserad besiktningsman om man vill. Först …

Nyckelbrickor

Nyckelbrickor för att komma in genom entrédörren finns för de som önskar, och kostar 100:- per bricka. Priset är ett självkostnadspris för att finansiera systemet, och det är inte möjligt att använda egna brickor. För frågor rörande nyckelbrickorna, samt övriga frågor om nycklar och passagesystemet, vänligen kontakta nyckelansvarig på nycklar@brftransistorn.se

Städredskap

Nu finns det sopborste med skyffel i soprummet som man kan använda om man spiller ut något utanför bingarna. För allas trevnad så önskas eventuellt spill tas upp direkt så att det inte fäster i golvet. För de med garageplats finns under trappan en borste med tillhörande hink. Detta för att varje parkeringsinnehavare själva skall …

Sopsortering

För husållsavfall samt komposterbart, så finns två stycken sopphus i området. Tänkt på att försöka omsluta husållsavfall väl, samt enbart använda avsedda kompostpåsar för komposterbart material. Det är absolut förbjudet att omsluta kompostpåsar i plastpåsar, samt att ställa saker i sophusen såsom kartonger eller grovsoppor. Inget av soprummen är avsett för avfallhantering. ÅVC finns i …