Inglasning av balkong

Om man vill glasa in sin balkong gäller följande rutiner Styrelsen har beslutat att enbart tillåta inglasningar av Alnova för att det skall se enhetligt ut och förenkla vid eventuell reklamation. Befintliga inglasningar har har besiktats av Lars Andersson på Friskander AB, men man får lov att välja annan auktoriserad besiktningsman om man vill. Först …

Städredskap

Nu finns det sopborste med skyffel i soprummet som man kan använda om man spiller ut något utanför bingarna. För allas trevnad så önskas eventuellt spill tas upp direkt så att det inte fäster i golvet. För de med garageplats finns under trappan en borste med tillhörande hink. Detta för att varje parkeringsinnehavare själva skall …