Inglasning av balkong

Inglasning av balkong/uteplats

Ni får endast köpa balkonginglasning av Alnova, detta så att samma utseende behålls för föreningens fasader och det är detta system som vi har bygglov för.

Följande gäller vid inglasning:

  1. Först måste styrelsen godkänna att ni glasar in balkongen. Skicka in en skriftlig ansökan med kontaktuppgifter och lägenhetsnummer.
  2. Före arbetets start ska bygganmälan göras till Lars Andersson, Friskander AB. Kvalitetsansvarig för arbetet ska anges i bygganmälan.
  3. Startbesked skall finnas innan arbetet påbörjas.
  4. Då arbetet är färdigt skall slutbesked begäras och detta skall kompletteras med kontrollplan och intyg om att allt utförts korrekt. Även detta görs av Lars Andersson.

För inglasning av uteplats på bottenplan gäller dessutom följande:

  1. Inglasningen får inte vara större än balkongen ovanför. Det får alltså inte byggas något tak över uteplatsen.
  2. Konstruktionsritning från Alnova ska bifogas ansökan till styrelsen.
  3. Det krävs bygglov från kommunen. Detta ombesörjs av bostadsrättshavaren.

Följer man inte detta kan/kommer ni att få böter av stadsbyggnadskontoret.

Eventuella kostnader för ovanstående faktureras lägenhetens ägare.

Framtida underhåll och reparationer av inglasningen ombesörjs av bostadsrättshavaren.

Lars Andersson nås på lars.andersson@friskander.se eller telefon 0703-708 117.