Sopsortering

För husållsavfall samt komposterbart, så finns två stycken sopphus i området. Tänkt på att försöka omsluta husållsavfall väl, samt enbart använda avsedda kompostpåsar för komposterbart material. Det är absolut förbjudet att omsluta kompostpåsar i plastpåsar, samt att ställa saker i sophusen såsom kartonger eller grovsoppor. Inget av soprummen är avsett för avfallhantering. ÅVC finns i Höghsbo.

F